Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Youtube button

ALEVİLERİN 12 İMAM ORUCU YARIN BAŞLIYOR

YAYIN TARIHI Kasım 25, 2011 EKLEYEN   ·   YORUM YOK
Bu Konu: 2.500 defa okundu

Burhaniye Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Burhaniye şube başkanı İbrahim Kızıler, Alevi toplumunun oruç ayı olarak kutlanan 12 imam orucunun yarın başlayacağını açıkladı.

Kızıler,  Aleviler Kerbela’da yaşanan “Ehl-i Beyt “ soyu’nun katlini unutmamak ve unutturmamak için, Onları katledenlere lanet ederek katliamı protesto etmişler ve bilahare 12 imam’ın her biri için bir gün olmak kaydıyla toplam 12 gün “YAS” orucu tutmayı gelenek haline getirmişlerdir. Orucun 12.nci günü öğleyin oruçlar açılır ve Aşureler pişirilmeye başlanır, (Pişirilen Aşure’nin adı Aşure tatlısı değil Aşur çorbasıdır.) Aşurelerin pişirilmesiyle Yas orucu sona ermiştir. Katliamdan sağ kurtulan 4.ncü imam Zeynel Abidin’in kurtuluşu için sevinç ve 3 günlükte bayram yapılır dedi.

ALEVİLER’DE 12 İMAM ORUCU

Konuya öncelikle “Ehl-i Beyt” hakkındaki Kur’an ayetleri ve hadis’ler ile  ile başlamak gerekiyor.

“EHL-İ BEYT” HAKKINDA “KUR’AN” AYETLERİ.

AHZAB SURESİ; 33 Ayet.

Ey “Ehl-i Beyt” Allah sırf sizden her türlü günah kirini gidermiş ve sizi tertemiz yaratmıştır. Siz temiz ve arınmış kişilersiniz.

ŞURA SURESİ; 23 Ayet.

Ey Habibim. Sen sana inananlara de ki; Ben size getirdiğim bu hak din için hiç bir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma “Ehl-i Beyt”ime sevgi ve bağlılık istiyorum.

AL-İ İMRAN SURESİ; 61. Ayet

Ya Muhammed  sen onlara de ki; Haydi gelin Oğullarımızı ve oğullarınızı, Kadınlarımızı ve kadınlarınızı, Kendimizi ve kendinizi bir araya toplayalım ve getirelim. Sonra da Allah’ın lanetini yalancıların üzerine kılalım.

İSRA SURESİ; 71 Ayet.

Hatırdan çıkarmayınız ki  biz ebedi hesap gününde  her guruptan insanları, İmamları ile birlikte çağıracağız. (Yevme ned’u külle ünasın bi imamihim)

“EHL-İ BEYT” HAKKINDA HADİSLER.

1- ”Benim Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisine benzer, O’na sarılan ebedi kurtuluşa erer”

2- “Yaylar ve kemerler gibi daima rüku ve secde halinde namaz kılsanız, Benim Ehl-i Beyt’ime  saygı ve sevgi beslemedikçe  ibadet ve taat’inizin hayrını asla göremezsiniz”

3- Size getirdiğim bu ahkam ve şeriat’a mukabil sizden hiçbir şey istemiyorum, Ancak “Ehl-i Beyt”ime sevgi ve saygı istiyorum.

4- Bir Mü’min, beni kendi nefsinden, benim “Ehl-i Beyt”imi de çocuklarından ve neslinden daha çok sevmedikçe, tam bir mü’min olamaz.

5- Ey insanlar, Allah’ı kendi nimeti ile sizi beslediği için seviniz. Beni de Allah’a olan muhabbetinizle seviniz. “Ehl-i Beyt”imi de bana olan muhabbetinizle seviniz.

6- Cennet’te Hak şerbeti olarak bana “Ab-u Kevser” verilmiştir ki eni ve uzunluğu doğu ile batı arası gibidir.

-Ondan içen hiç susamaz.

-Ondan abdest alan hiç kirlenmez.

-Ancak onu, bana karşı olan ahdini bozan ile “Ehl-i Beyt”imi öldürenler içemeyecektir.

7- Ben öyle bir ev halkındanım ki; Yüce Allah bize dünya’yı değil ahreti vermiştir. “Ehl-i Beyt”im benden sonra ağır bir bela ve tard’a maruz kalacaktır.

8- Bana ve “Ehl-i Beyt”ime selat-ü selam getirmeyen’in duası kabul olunmaz.

9- Benim Şefaat’im, ümmetimden “Ehl-i Beyt”imi sevenleredir.

-Onlar bendendir.

-Ben de onlardanım.

10-Yakında Allah tarafından çağırılırım ve Allah’ın çağrısına icabet ederim. Bilin ki ben size iki emanet bırakıyorum. Birincisi Kur’an dır. İkincisi “Ehl-i Beyt”imdir.

Gerçekten de güzel ve her şeyden haberdar olan yüce Allah bana bildirdi ki, bu iki emanet, asla birbirinden ayrılmaz. Ta ki Havz-ı Kevser yanında bana gelinceye kadar. Birlikte bana gelirler. Bakalım sizler bu emanetlere nasıl riayet edeceksiniz.

İşte Aleviler ve “Hak- Muhammed- Ali” Yolunun sevdalıları ve gönül aşıklarınca “Ehl-i Beyt” sevdasının ve bağlılığının özünde yatan Ayet ve Hadislerden bazıları bunlardır.

İSLAM DÜNYASINDA MUHARREM AYI VE  MUHARREM ORUCU

İslam dünyası için “Muharrem” ayı “Sehrullahi’l- Muharrem” olarak meşhur olan yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak da bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem ayı Allah’ın rahmetine  ermenin önemli bir firsatı olduğu için Hz.Muhammed tarafından şu şekilde ifade edilmiştir. “Aşura günü Muharrem’in 10.ncu günüdür. Aşura gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bu günlerde Cenab-ı hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak onun için çok faziletlidir” buyurmuşlardır.

Aşura gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr suresinin ikinci ayeti olan “On geceye yemin olsun” ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Cenab-ı hak on peygamberine on değişik ihsan ve ikramda bulunmuştur. Bunlar şöyle sıralanmaktadır.

 

1-     Allah Hz.Musa’ya  Aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2-     Hz.Nuh’un gemisi cudi dağının üzerine aşura gününde oturmuştur.

3-     Hz.Yunus balığın karnından Aşura günü kurtulmuştur.

4-     Hz.Adem’in tövbesi Aşura gününde kabul edilmiştir.

5-     Hz.Yusuf kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan Aşura günü kurtulmuştur.

6-     Hz.İsa Aşura günü dünyaya gelmiş ve Aşura günü sema’ya yükselmiştir.

7-     Hz.Davud’un tövbesi Aşura günü kabul edilmiştir.

8-     Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İsmail Aşura günü doğmuştur.

9-     Hz Yakub’un, oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10- Hz.Eyyub hastalığından Aşura günü kurtulmuştur.

İşte İslam alemi böylesine manalı ve kudsi hadiselerin cereyan ettiği Aşura günü ve gecesini kutsal saymıştır ve bu hadiselerin cereyan etmesinden dolayı da  Allah’a “Şükür” orucu tutmaktadırlar.

 

ALEVİLER İSE 12 GÜN “YAS” ORUCU TUTMAKTADIR.

 

Aleviler, Şiiler ve Ehl-i Beyt’i  sevenler için Muharrem ayı Bir matem ve yas ayıdır. Çünkü yürekten sevdikleri ve bağlandıkları Ehl-i Beyt soyu’nun ve onları sevenlerinin en büyük katliamı “Muharrem” ayında meydana gelmiştir.

 

Pir Sultan Abdal’ım ellerim bağlı

Yezid’in elinden ciğerim dağlı

Muhammed torunu, Ali’nin oğlu

Su içmeyip Şehid olan Hüseyin

 

Pir Sultan Abdal’ın yukarda ki nefesinden de anlaşılacağı gibi “3.ncü İmam Hüseyin” ve yanındakiler Muharrem ayında Muaviye bin Yezid tarafından Kerbela çölünde aç ve susuz bırakılarak katledilmişlerdir.Alevilerce Hicri takvimin 1.nci ayı olan Muharrem ayının 1-12 dahil günleri (Kurban’dan 20 gün sonra) toplam 12 gün Yas orucu tutulur. Bu oruç Cennette yer kapmak için değil İmam Hüseyin ve yanındakilerin katledilmesine bir tepki, onların çektikleri acının, açlık ve susuzluğun hatırlanması ve unutulmaması için tutulur. Bu günlerde su içilmez, tıraş olunmaz, süslenilmez, aynaya bakılmaz, çamaşır yıkanmaz, şarkı türkü söylenmez, düğün ve şenlik yapılmaz, Sahura kalkılmaz, Et ve yumurta yenmez, canlı hiçbir hayvan ve bitki kesilmez. Akşam oruç açıldığında yediğinle ertesi gün oruç tutulur.

Muharrem ayının 1-10 ncu günleri arasında Kerbela çölünde aç ve susuz bırakılarak eziyet gören Ehl-i Beyt soyu 10.ncu gün (Hicri 10 muharrem 61) yani 10 Ekim 680 günü  kadınlar ve imam Hüseyin’in küçük oğlu Zeynel Abidin hariç tamamı öldürülerek katledilmiştir. Kerbelada Şehid edilen imam Hüseyin’in başı gövdesinden ayrılarak Yezid’e götürülmüştür. Bu olaydan sonra Aleviler 3.ncü imam Hüseyin’i ŞEHİD’LER ŞAHI olarak anarlar ve çağırırlar.

İşte Aleviler Kerbela’da yaşanan “Ehl-i Beyt “ soyu’nun katlini unutmamak ve unutturmamak için, Onları katledenlere lanet ederek katliamı protesto etmişler ve bilahare 12 imam’ın her biri için bir gün olmak kaydıyla toplam 12 gün “YAS” orucu tutmayı gelenek haline getirmişlerdir. Orucun 12.nci günü öğleyin oruçlar açılır ve Aşureler pişirilmeye başlanır, (Pişirilen Aşure’nin adı Aşure tatlısı değil Aşur çorbasıdır.) Aşurelerin pişirilmesiyle Yas orucu sona ermiştir. Katliamdan sağ kurtulan 4.ncü imam Zeynel Abidin’in kurtuluşu için sevinç ve 3 günlükte bayram yapılır.

 

Konuyu Alevilerin (7) Ulu ozanlarından olan Pir Sultan Abdal’ın (Oruç Nefesi )ile bitirelim.

 

Metem aylarında Şehid olanlar.

Ilgıt ılgıt akar damardan kanlar.

Er tutup orucu yezid olanlar.

On iki imama hasım olurlar.

 

 

 

İmamlar cömert’tir kalbini güder.

Birini tutanlar önceden gider.

İkisin tutana Hak yardım eder.

Daim buynum Hak’tan yana döndürür

 

Üçünü tutanın hakkı Hak olur.

Dördünü tutanlar yunur pak olur.

Beşini tutan cömert, hem ak olur.

Şah Ali anın elin alır kaldırır.

 

Altısını tutan yolda yorulmaz.

Yedisini tutana azap buyurulmaz.

Sekizin tutana sual sorulmaz.

Göç eylerse nur evine gönderir.

 

Dokuzunda dökülür donlar yunur.

Onuncuda türlü libas geyilir.

On birinde Hakk’a kurban verilir

İzin verdirir tutsakları saldırır.

 

Pir Sultan Abdal’ım öğün günüdür.

On iki imamlar ismin söyledir.

On iki’sin tutan çorba kaynatır.

Ol ahret evine azık gönderir.

 

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Burhaniye Şubesi Yönetim Kurulu adına  bütün canların Yas orucunu kutlar, Hak katında divan-ı deftere yazılmasını niyaz ederim.

 

İbrahim KIZILER

Şube Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

YAZININ YORUMLARI (0)

Comments are closed.

Burhaniye
baykent site son

Sosyal sınıf gerçeği ve Burhaniye

30 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşık 2 ay ...
UĞUR BAYKENT SİTE

Burhaniye’de işsiz bir gencin feryadı

Geçen Cumartesi Ahmet Akın Kültür Merkezinde, CHP ...
BG-5-5

TAHTACI TÜRKMENLER (3.NCÜ BÖLÜM)

Yusuf Ziya YÖRÜKHAN’ın  Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar ...
mehmet delen köşe yazısı fotosu site

UYSAL EKSİ PUANLA BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal ...
şenol site foto

AKP Tabanında tedirginlik!

30 Mart yerel seçimlerine sayılı günlerin kaldığı ...
mehmet delen köşe yazısı fotosu site

SÖZAT; MAZİYE BİR GÖZAT

1980 öncesi, Sosyal Demokrat çizgisinden ödün vermeyen ...
UĞUR BAYKENT

Kader’in Türkiye’si ya da Türkiye’nin kaderi…

Elimizde iki güncel haber var. İlk haber şöyle; ...
İbrahim Kızıler-1

TAHTACI TÜRKMENLER (2.NCİ BÖLÜM)

Gazneli Mesut kardeşinin elindeki tahtı Türkmenlerin yardımıyla ...
mehmet delen köşe yazısı fotosu site

CEBİMDEKİ NOTLARIM

Büyük önder Atatürk’ün rozetini yakasına takıp siyasi ...
UĞUR BAYKENT SİTE

Adaylar ve Yerel Basın

30 Mart Yerel Seçimleri sürecinde bazı belediye ...